آخرين مطالب

• نرمخویی، پاکیزه گویی و گشاده رویی
نرمخویی، پاکیزه گویی و گشاده رویی براي دستیابی به اخلاق نیک، پیشوایان ما حدودي را ذکر کردهاند که اگر آنها را در خودمان پیاده و اجرا کنیم، به حسن خلق نایل میشویم و ما را در شمار انسانهاي خوشاخلاق در میآورد. از امام صادق(ع) پرسیدند: ماحَدُّ حُسْنِ…
• تلاش براي اصلاح
تلاش براي اصلاح کسانی که با تلاش و مجاهدت سعی میکنند صفات نیک را جایگزین خصلتهاي ناروا کنند، البته از کسانی که ذاتاً داراي صفات نیکاند، برتر و با فضیلتترند. امام صادق(ع) فرمودند: اِنَّ الخُلْقَ مَنیحَ ۀٌ یَمْنَحُهَا الُله عَزَّوَجَ لَّ خَلْقَهُ…
• صفات ذاتی
صفات ذاتی صفات خوب در برخی افراد ذاتی و ژنتیکی است. مثلًا بعضی ذاتاً حلیم و بردبار و آراماند. تندي و عصبانیت ندارند. و برخی دیگر ذاتاً تندمزاج و جوشی هستند. آیا کسانی که تندمزاجاند میتوانند خود را اصلاح کنند و از خود یک انسان حلیم و بردبار بسازند؟ آیا…
• نماز ملا عباس تربتی در مسجدی مخروبه
  نماز ملا عباس تربتی در مسجدی مخروبه انسان باید تمام اعمالش را فقط برای خداوند متعال انجام دهد و در انجام تکالیف الهی خلوص نیت داشته باشد، زیرا نا خالصی و ریا از آفاتی هست که انسان را در حال نزدیکی به خداوند از او دور می کند. خداوند متعال در قرآن…

مطالب منتخب

کوثر بلاگ؛ محیطی برای وبلاگ نویسی بانوان با هدف تولید محتوای فرهنگی و مذهبی بومی و ارائه الگوی صحیح زن مسلمان در فضای مجازی است.

تبليغات